Com ens organitzem?

Ens reunim periòdicament i ens organitzem de tal manera que tothom pugui expressar els seus punts de vista i les seves inquietuds.

organigrama (1)

PERFILS D’IMPLICACIÓ

  • Consell Assessor: Formen el Consell Assessor el grup de persones decidit per vot a l’Assemblea General que per les seves facultats i experiència puguin donar resposta als drets i deures exposats als estatuts, entre els quals hi ha assessorar o aconsellar sobre aspectes de l’Associació per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquesta i per promoure accions de qualitat.
  • Associats i associades: tenen dret a participar aportant propostes i idees, assistint a les assemblees amb veu i vot, participant en els diferents projectes i grups de treball; dret a rebre informació sobre les activitats de l’associació, a rebre les actes de les reunions; dret a rebre els serveis oferts per l’associació.  Cal signar el full de compromís

  • Amics i amigues d’AxE: tenen dret a participar, aportant propostes i idees, assistint a les assemblees amb veu però sense vot;  dret a rebre informació sobre les activitats de l’associació; dret a rebre els serveis oferts per l’associació. Cal signar el full d’inscripció.

Aquesta és només una mostra dels drets de cada perfil d’implicació, per tal de poder entendre la diferència entre cada un. Els drets i deures complets de cada perfil es poden trobar als estatuts de l’associació.

GRUPS DE TREBALL

En aquest enllaç tens més informació sobre els grups de treball i els projectes en curs.